Realizujemy kampanię promującą aplikację mobilną Pizza Dominium